DK / EN

Generelt om vilkårene for ansøgning

Vissing Fonden har tre formål, som den kan støtte: Patientnær forskning inden for primært cancer og diabetes, energiforskning samt børn og unge med vanskelige livsvilkår.

Fælles er, at en bevilling fra Vissing Fonden skal kunne gøre en væsentlig forskel for det projekt, hvor der søges om støtte. Forskellen skal fremgå af ansøgningen.

Det samlede legatbeløb varierer fra år til år.
Ansøgning om støtte over kr. 300.000 foretrækkes, men mindre beløb kan bevilges.

Ansøgere, der får tildelt støtte, bliver kontaktet på mail ca. to måneder efter ansøgningstermin.

Der er ansøgningstermin
28. februar, 31. maj, 31. august
og 30. november.