DK / EN

PRIVATLIVSPOLITIK

Politik for behandling af personoplysninger
(informeret samtykke)

I forbindelse med ansøgning om at komme i betragtning til tilskud fra Vissing Fonden, behandler vi personoplysninger som anført i denne politik. Personoplysningerne kan behandles af Vissing Fonden og de databehandlere, som Fonden har indgået aftale med. Vissing Fonden er den dataansvarlige.

Vi behandler oplysninger, herunder personoplysninger, som er indeholdt i ansøgningen, CV’er og andre bilag, med henblik på at evaluere ansøgninger.

Vi anbefaler, at ansøgninger ikke indeholder følsomme personoplysninger, som fx oplysninger, der afslører racemæssig eller etnisk baggrund, religion, fagforeningsmedlemskab, seksualitet, helbredsoplysninger, mv.

Ansøgeren skal ved indgivelse af ansøgning undgå at indsende eksempler på genetiske data, biometriske data og oplysninger om konkrete helbredsmæssige forhold.

Grundlaget for vores behandling af personoplysninger er den enkelte ansøgning med tilhørende bilag om tilskud fra Vissing Fonden.

Uanset om du eller den organisation du repræsenterer, i forbindelse med ansøgningen, bliver tildelt tilskud fra Vissing Fonden, vil ansøgning samt yderligere personoplysninger, der indsamles i forbindelse med evalueringsprocessen, blive arkiveret hos os. Følsomme personoplysninger opbevares ikke med mindre, loven angiver andet.

Hvis du, eller den organisation du repræsenterer, bliver tildelt tilskud fra Vissing Fonden kan dit projekt/initiativ blive offentliggjort af Vissing Fonden på hjemmesiden og andre medier for at vise, hvilke projekter Vissing Fonden støtter. Desuden beder vi ansøger om at angive en kontaktperson, som Fonden kan kontakte, hvis der ønskes yderligere oplysninger. En offentliggørelse vil tage udgangspunkt i ansøgningens rubrik: ’Kort beskrivelse af projektet i lægmandssprog egnet til offentliggørelse (max 200 ord)’.

Du kan til enhver tid tilbagekalde samtykker, som du har afgivet. Tilbagekaldelse af et samtykke vil have virkning for den fremtidige behandling af personoplysninger. Hvis du ønsker at tilbagekalde et samtykke, kan vi kontaktes som angivet nedenfor.

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi opbevarer om dig – dog med visse lovbestemte undtagelser. Du har desuden ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og den videre behandling af personoplysninger. Du har derudover ret til at bede om, at behandlingen af personoplysninger begrænses, og at personoplysninger berigtiges, hvis dette er nødvendigt.

Under særlige omstændigheder kan du også bede om at få en oversigt over personoplysningerne i et velstruktureret, almindeligt og maskinlæsbart format samt bede os om at overføre sådanne oplysninger til en anden dataansvarlig.

Hvis du ønsker at udøve nogle af disse rettigheder eller har spørgsmål vedrørende behandlingen af personoplysningerne, er du velkommen til at kontakte os pr. e-mail: info@vissingfonden.dk. Skriv venligst ”Persondatapolitik” i emnefeltet.

Informerer du os ikke på e-mail: info@vissingfonden.dk i forbindelse med indgivelse af ansøgning, betragter vi det som tegn på, at du:

Bekræfter at du har læst og forstået indholdet af politikken for behandling af personoplysninger, og at du accepterer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse hermed.

At du giver dit samtykke til, at Vissing Fonden må opbevare dine personoplysninger indsamlet i en periode på 5 år fra modtagelsen, med henblik på at komme i betragtning til tilskud fra Vissing Fonden. Du kan altid tilbagekalde dit tilsagn.

Hvis du har spørgsmål til denne privatlivspolitik, eller hvis du ønsker at klage over den måde, vi behandler dine personoplysninger på, er du velkommen til at kontakte os:

Adresse: Vissing Fonden, Vingårdsgade 22
9000 Aalborg, mail: info@vissingfonden.dk

Hvis din klage ikke bliver løst af os, og du vil gå videre med sagen, kan du klage til Datatilsynet:

Datatilsynet,

Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

Telefon: 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk