DK / EN

FAQ

Spørgsmål angående ansøgning

Vi har samlet nogle af de spørgsmål, som vi ofte møder i Vissing Fonden. Har du yderligere, så er du velkommen til at henvende dig til Vissing Fonden.

Hvornår kan man ansøge om penge?

Ansøgningsfristerne er 28. februar, 31. maj, 31. august og 30. november. Ansøgere, som Vissing Fonden støtter, bliver kontaktet på mail ca. to måneder efter ansøgningsfristen. Hvis du ikke hører noget inden for den periode, så har dit projekt ikke opnået støtte.

Jeg har problemer med at sende en ansøgning.
Hvad er der galt?

Har du husket at udfylde alle de felter, som er obligatoriske? Ellers kan ansøgningen ikke sendes. Langt de fleste tilfælde skyldes dette problem af ansøgningsskemaet ikke er udfyldt korrekt.

Der står, at Fonden ikke støtter løn og ledsagende omkostninger til ph.d.-stillinger. Hvad menes der med det?

Fonden støtter ikke løn til ph.d.-studerende, uddannelsesbidrag, vejledning, kurser, rejser, bedømmelse osv.

Er der et maksimalt beløb, der kan ansøges om?

Nej – der er ikke et maksimalt beløb.

Hvordan får man besked om, at man er bevilget penge?

Ansøgere, der får tildelt støtte, bliver kontaktet på mail ca. to måneder efter ansøgningstermin. Der er ansøgningstermin 28. februar, 31. maj, 31. august og 30. november.

Er det ok at præsentere projektets økonomi i et excel-ark og vedhæfte?

Ja – et excel-ark er fint som vedhæftet bilag.

Kan man søge om en bevilling, som strækker sig ud over et år?

Ja, men Fonden bevilger aldrig mere end et år ad gangen. Ansøgning om forlænget bevilling forudsætter fremsendelse af maksimalt 1 A4 siders rapport om projektets forløb og resultater siden sidste bevilling fra Fonden.

Kan Fonden yde tilskud til apparatur? I givet fald, kan det evt. oplyses, hvilken størrelsesorden sådan et bidrag kan antage?

Ja – Fonden kan vælge at yde tilskud til apparatur. Der er ingen fast beløbsgrænse.

Uddeler I til andre fonde
– fx Børnecancerfonden?

Nej – vi uddeler ikke til andre fonde, men gerne til fx foreninger.

Hvis jeg er i tvivl om, hvorvidt jeg har et projekt, som opfylder Fondens formål, kan jeg så få en forhånds-tilkendegivelse?

Nej – det er op til de enkelte ansøger at vurdere, om der er tale om et projekt, der lever op til Fondens formål.

Projektbeskrivelsen skal være max. 5 A4-sider. Er det excl. referencelisten, bilag osv.?

Det er max 5 sider excl. bilag, referencelister og forside.

I forbindelse med at jeg sidder og skriver 5-siders projektbeskrivelse, vil jeg høre om jeg skal medtage referencer? Da det er et lægevidenskabeligt projekt, er vi vant til at referencer er en vigtig del. I så fald jeg skal medtage dem, er de så inklusiv i de 5 sider, eller vil de 5 sider være eksklusiv referencer?

Se her, hvad ansøgningen inden for det læge-videnskabelige område skal bestå af: https://www.vissingfonden.dk/laegevidenskabelig-ansoegning/

Omfang: Det er max 5 sider excl. bilag, referencelister og forside

Ansøgningsskemaet skal være på dansk, men må protokolbeskrivelsen være på engelsk?

Ja.

Ansøgningen skal være på dansk – må anbefaling fra leder være på engelsk?

Ja – en anbefaling må godt være på engelsk.

Hvad skal ansøgerne skrive i et ledsagerbrev?

I et ledsagerbrev til Fonden motiverer ansøgeren kort, hvorfor han/hun søger om støtte til et projekt. 

Jeg sendte en ansøgning i sidste uge, via hjemmesiden, men har endnu ikke modtaget noget svar.

Hvis vi ønsker at støtte dit projekt, så hører du fra os inden for 45 dage. Du hører ikke fra os ved afslag.

Jeg er i tvivl om, hvorvidt min ansøgning er gået igennem til jer.

Hvis din ansøgning er modtaget hos Vissing Fonden, så vil du modtage et autosvar, hvor der står, at vi har modtaget din ansøgning. Ellers er den ikke modtaget.

Hvis man har søgt før uden at opnå støtte, kan man så søge igen?

Ja. Hvis projektet man søger støtte til, falder inden for formålsbestemmelsen, så vil projektet blive vurderet.

Kan en person indsende flere ansøgninger, fx om forskellige projekter.

Ja

Skal projektbeskrivelsen være på lægmandssprog eller fagsprog?

Det er op til ansøgeren. I Fonden har vi fagspecialister tilknyttet, så derfor vil der ikke opstå forståelsesmæssige problemer.

Tildeles ansøger en bevilling er udbetalingen betinget af, at ansøger inden udbetalingen skriver et kort resume af projektformålet på max 200 ord til Fonden. Det skal til gengæld være skrevet, så det er til at forstå for ikke fagfolk. Dette af hensyn til offentliggørelse af de støttede projekter.

Ang. Udfyldning af ansøgningsskema, sundhedsfaglig ansøgning.

I de situationer, hvor ansøgning kommer fra samme institution, hvor arbejdet skal udføres og med samme leder, anvendes samme anbefaling fra lederen.

Hvor meget må der være på en A4-side?

1 A4- side er 3000 anslag.