image

God fondsledelse

Vissing Fonden sikrer gode rammer for ejerskabet af Vikan A/S og giver tilbage til samfundet ved at støtte tre formål:

1. Patientnær forskning inden for sygdomsforebyggelse, -diagnostik og -behandling inden for cancer og diabetes.

2. Forskning i bæredygtig energi.

3. Projekter og aktiviteter til støtte af børn og unge med vanskelige livsvilkår.

Det er praksis i Fonden, at en god del af det overskud og den likviditet, der skabes i Vikan A/S, geninvesteres i virksomheden for at sikre det finansielle grundlag for virksomhedens fortsatte udvikling. Hermed sikres også - på den bedst mulige måde - Fondens muligheder for uddeling af midler i fremtiden.

Denne praksis indebærer, at der ikke er et fast beløb til uddeling på årsbasis. Midler uddeles i overensstemmelse med fundatsen og har i en årrække ligget på niveauet omkring 3 mio. kr. pr. år.

Fondsbestyrelsen har gennemgået og forholdt sig til principperne for god selskabsledelse og er indstillet på at leve op til principperne.
Her ses Fondens redegørelse for god selskabsledelse (Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse jf. årsregnskabslovens paragraf 77a).

 Redegørelse 
2021
   Redegørelse 
2020
   Redegørelse 
2019