image

Ansøg

Indsendelse af ansøgning om at få tildelt midler kan kun foregå digitalt.


Ansøgningen er administrativt først modtaget, når man som ansøger har modtaget bekræftelse pr. mail på modtagelse af ansøgningen.

 

Såfremt ansøger to måneder efter ansøgningstermin ikke har modtaget mail om at ansøgningen er imødekommet, betyder det, at der ikke er bevilget støtte.

 

Ansøgninger som ikke overholder ovenstående og de på ansøgningsskemaet beskrevne kriterier, vil ikke blive behandlet.

I forbindelse med de enkelte ansøgningsskemaer er der oplyst, hvad en ansøgning skal bestå af.


Se vilkår for ansøgning til lægevidenskabelig forskning her
Se vilkår for ansøgning til energiforskning her
Se vilkår for ansøgning til børn og unge med vanskelige vilkår

 

Ansøgere, der får tildelt støtte, bliver kontaktet på mail ca. to måneder efter ansøgningstermin. Der er ansøgningstermin 28. februar, 31. maj, 31. august og 30. november.  

 


Udfyld ansøgningsskema vedr. lægevidenskabelig forskning
Udfyld ansøgningsskema vedr. energiforskning
Udfyld ansøgningsskema vedr. børn og unge med vanskelige vilkår