image

Ansøg

Indsendelse af ansøgning om at få tildelt midler kan kun foregå digitalt.


Ansøgningen er administrativt først modtaget, når man som ansøger har modtaget bekræftelse pr. mail på modtagelse af ansøgningen.

 

Hvis ansøger to måneder efter ansøgningstermin ikke har modtaget mail om, at ansøgningen resulterer i støtte, betyder det, at der ikke er bevilget støtte.

 

Ansøgninger, som ikke overholder ovenstående og de beskrevne kriterier på ansøgningsskemaet, vil ikke blive behandlet.

 

I forbindelse med de enkelte ansøgningsskemaer er der oplyst, hvad en ansøgning skal bestå af.

OBS: Vissing Fonden giver ikke forhåndstilkendegivelser i forbindelse med ansøgninger. Kriterierne er nøje beskrevet her på siden. Se desuden FAQ hvor mange spørgsmål/svar er behandlet.  

Se vilkår for ansøgning til lægevidenskabelig forskning her
Se vilkår for ansøgning til energiforskning her
Se vilkår for ansøgning til børn og unge med vanskelige vilkår

 

Ansøgere, der får tildelt støtte, bliver kontaktet på mail ca. to måneder efter ansøgningstermin. Der er ansøgningstermin 28. februar, 31. maj, 31. august og 30. november.  

 


Udfyld ansøgningsskema vedr. lægevidenskabelig forskning
Udfyld ansøgningsskema vedr. energiforskning
Udfyld ansøgningsskema vedr. børn og unge med vanskelige vilkår