Vissingfonden
image

Ansøg

Indsendelse af ansøgning må kun foregå digitalt. Ansøgningen er administrativt først modtaget, når ansøger har modtaget bekræftelse pr mail på modtagelse af ansøgning. Hvis der ikke modtages en mail, der bekræfter modtagelse af ansøgningen anses ansøgningen ikke som modtaget og behandles ikke. Ansøgninger som ikke overholder ovenstående og de på ansøgningsskemaet beskrevne kriterier, vil ikke blive behandlet. Se vilkår for ansøgning her.

 

UDFYLD ANSØGSNINGSKEMA

 

 

ANSØGNING SKAL BESTÅ AF

  1. Ansøgningsskemaet
  2. Projektbeskrivelse på max. 5 A4-sider incl. budget
  3. Maksimalt én sides CV for ansøger med angivelse af antal førsteforfatterskaber
  4. Maksimalt én sides CV for evt hovedvejleder på projektet
  5. Ansøgers publikationer inden for eller beslægtet med forskningsområdet i seneste fem år
  6. Anbefaling fra lederen på arbejdsstedet.

 

Se vilkår for ansøgning her.

 

Ansøgninger som ikke overholder ovenstående og de på ansøgningsskemaet beskrevne kriterier, vil ikke blive behandlet.

Kun ansøgere, der kommer i betragtning, vil modtage underretning, hvilket vil ske ca to måneder efter ansøgningstermin.