DK / EN

PRESSEMEDDELSE

Yderligere oplysninger:

Hans-Henrik Eriksen, bestyrelsesformand i Vissing Fonden, tlf.: 20 60 79 81,

Mail: eriksenhanshenrik@gmail.com

Den 30. juni 2021

Vissing Fonden indstifter pris for grøn omstilling af energiforsyning

Grøn omstilling af energiforsyningen er temaet for en ny pris, som Vissing Fonden netop har indstiftet. Det er kandidatstuderende på universiteterne herhjemme, som kan søge prisen. Den uddeles første gang sidst på sommeren.

Vissing Fonden har fokus på, hvordan omstillingen af energiforsyningen herhjemme kan ske på en effektiv og bæredygtig måde. Derfor har Fonden netop indstiftet Vissing Prisen, som uddeles til studerende på de danske universiteter, der skriver de bedste kandidatafhandlinger om den grønne omstilling.

Derfor ny pris
”Vi har ambitiøse mål at nå i Danmark med hensyn til grøn omstilling af vores energiforsyning. Derfor vil vi også rigtigt gerne have de studerendes bud på fremtidens energiforsyning. De unge kommer med helt friske øje og ny viden, som kan danne baggrund for morgendagens løsninger,” siger Hans-Henrik Eriksen, som er bestyrelsesformand i Vissing Fonden.

Prisen ligger i naturlig forlængelse af, at Fonden allerede støtter forskning i bæredygtige energiløsninger.

Og den klimamæssige dagsorden står klart. Danmark skal reducere udledningen af klimagasser med 70% i 2030 i forhold til niveauet i 1990. Og der er mange problemstillinger at løse. Fx: hvordan kan Danmark fremme udbredelsen af vedvarende energikilder? Er der forsat muligheder for energibesparelser i industrien? Hvad med byggeriet, landbruget og transporten? Og energirenovering af de eksisterende boliger?

Kriterier for at søge
Alle kan søge Vissing Prisen, hvis de har skrevet en kandidatafhandling om energiforsyning med fokus på grøn omstilling og fået karakteren 10 eller 12.

Første års afhandlinger skal være bedømt i perioden den 1. august 2020 til 31.juli 2021.

Præmier
Førstepræmien er på 30.000 kr., andenpræmien på 20.000 kr., og tredjepræmien er 10.000 kr.

Bedømmelsesudvalg
Et bedømmelsesudvalg vurderer opgaverne.

Udvalget består af:
Arne Remmen, Institut for Planlægning, Aalborg Universitet

Eskild Holm Nielsen, TECH-fakultetet, Aarhus Universitet

Chresten Træholt, DTU-Elektro, Danmarks Tekniske Universitet

Hans-Henrik Eriksen, Vissing Fonden.

Ansøgningsfrist
Indlevering af besvarelser skal ske inden den 15. august 2021.

Om Vissing Fonden
I 1924 etablerede Mogens Vissing og Poul Bay firmaet Bay & Vissing, som blev kendt for tandbørsten Tandex og malerpenslerne Spekter, som siden er solgt fra.

I 1988 købte Bay & Vissing A/S børstefabrikken Vikan A/S i Skive. Vikan har rødder tilbage til 1898 og er i dag en førende spiller på verdensmarkedet inden for specialbørster og andre rengøringsrekvisitter til især fødevareindustrien.

Jenny og Mogens Vissing, som var blandt stifterne af Bay & Vissing, der dengang ejede Vikan, havde ingen børn, men et stort ønske om at videreføre virksomheden for fremtiden. Derfor valgte de at stifte Vissing Fonden i 1979 og overføre aktierne i Bay & Vissing til Fonden.

Vissing Fonden ejer i dag 90 pct. af aktierne i Vikan A/S.