DK / EN

PRESSEMEDDELSE

Yderligere oplysninger:

Hans-Henrik Eriksen, bestyrelsesformand i Vissing Fonden
Tlf.: 20 60 79 81
Mail: HHE@baggersorensen.com

Den 20. februar 2020

Tid til at søge fond der støtter forskning i bæredygtig energi

Vissing Fonden retter fokus mod at støtte forskning i bæredygtig energi. Fonden vil gerne støtte en indsats, der kan medvirke til at udbrede brugen af energieffektive og vedvarende energiteknologier. Næste ansøgningsfrist er 28. februar.

”I Vissing Fonden vil vi gerne støtte forskning i bæredygtig energi for alle. Vi er interesserede i at støtte indsatser, der skubber på udbredelsen af energieffektive og vedvarende energiteknologier,” siger formand for bestyrelsen i Vissing Fonden, Hans-Henrik Eriksen.

Bæredygtig energi er ikke blot i fokus hos Vissing Fonden. Den er et af FN’s 17 verdensmål, som har betydning for udviklingsdagsordenen frem mod år 2030.

Det er en forudsætning for tildeling af midler fra Vissing Fonden, at bevillingen kan være med til at gøre en synlig forskel gennem lokalt forankrede forsøg med nye energiteknologier og/eller udbrede kendskabet til de forretningsmæssige potentialer i den forbindelse.

Professor Arne Remmen fra Aalborg Universitet, Det Tekniske Fakultet for IT og Design, vil bistå Vissing Fondens bestyrelsen i forbindelse med den faglige validering af de projekter, der søger om støtte.

Foruden forskning i bæredygtig energi, støtter Vissing Fonden børn og unge med svære livsvilkår samt patientnær forskning inden for sygdomsforebyggelse, -diagnostik og -behandling i forbindelse med cancer og diabetes.

Der er ansøgningsfrist til Vissing Fonden fire gange om året: 28. februar, 31. maj, 31. august og 30. november.

Om Vissing Fonden
I 1924 etablerede Mogens Vissing og Poul Bay firmaet Bay & Vissing, som blev kendt for tandbørsten Tandex og malerpenslerne Spekter, som siden er solgt fra.

I 1988 købte Bay & Vissing A/S børstefabrikken Vikan A/S i Skive. Vikan har rødder tilbage til 1898 og er i dag en førende spiller på verdensmarkedet inden for specialbørster og andre rengøringsrekvisitter til især fødevareindustrien.

Jenny og Mogens Vissing, som var blandt stifterne af Bay & Vissing, der dengang ejede Vikan, havde ingen børn, men et stort ønske om at videreføre virksomheden for fremtiden. Derfor valgte de at stifte Vissing Fonden i 1979 og overføre aktierne i Bay & Vissing til Fonden.

Vissing Fonden ejer i dag 90 pct. af aktierne i Vikan A/S.