DK / EN

PRESSEMEDDELSE

Yderligere oplysninger:
Karl Sperling, lektor, M.Sc.Eng., Ph.D., forskningsgruppen i energiplanlægning på Aalborg Universitet, tlf.: 93 56 23 63,

Mail: karl@plan.aau.dk

Hans-Henrik Eriksen, bestyrelsesformand i Vissing Fonden, tlf.: 20 60 79 81,

Mail: eriksenhanshenrik@gmail.com

Den 9. juni 2021

Støtte til projekt på Aalborg Universitet – borgerne som medspillere i energiomstilling

Vindmøller, solceller eller andre vedvarende energikilder giver ofte anledning til konflikter lokalt. Vissing Fonden støtter nyt forskningsprojekt på Aalborg Universitet, som har fokus på borgernes aktive deltagelse i energiprojekter.

Et nyt forskningsprojekt på Aalborg Universitet skal undersøge, hvordan borgere og lokale aktører aktivt kan deltage i nye vedvarende energiprojekter under de aktuelle forhold og markedsvilkår. Vissing Fonden støtter projektet med godt 900.000 kr.

”Med støtte fra Vissing Fonden kan vi samle og analysere den seneste viden om nye samarbejdsmodeller og organisationsformer og oversætte viden til praktiske anbefalinger. Anbefalingerne skal hjælpe lokalsamfund med at udvikle sig til aktive medspillere i energiomstillingen. De resultater, vi når frem til, forventes at få en positiv indvirkning på den lokale udvikling og økonomi,” fortæller Karl Sperling, lektor, M.Sc.Eng., Ph.D., forskningsgruppen i energiplanlægning på Aalborg Universitet.

Bæredygtig energi for alle
Formanden for bestyrelsen i Vissing Fonden, Hans-Henrik Eriksen, siger:
”I Vissing Fonden vil vi gerne støtte forskning i bæredygtig energi for alle. Vi er interesserede i at støtte indsatser, der skubber på udbredelsen af energieffektive og vedvarende energiteknologier. Det nye projekt fra Aalborg passer fint ind. Vi forventer, at projektet vil resultere i materiale, som skal inspirere og understøtte lokalsamfund og kommuner til at deltage aktivt i planlægning og implementering af vedvarende energiprojekter.”

Bæredygtig energi er ikke blot i fokus hos Vissing Fonden. Folketinget har besluttet at reducere Danmarks CO2 belastning med 70% i 2030, og så er den en del af et af FN’s 17 verdensmål, som har betydning for udviklingsdagsordenen frem mod år 2030.

Tre konkrete projekter
Projektet tager udgangspunkt i tre vedvarende energiprojekter, som forener kommercielle hensyn med lokale hensyn. Samsø er med som vedvarende energiø med 20 års erfaring med borgernes aktive deltagelse og ejerskab. Vindmøllerne på havnen i Hirtshals indgår også. De er opstillet sidst i 2019 på lokalt initiativ og ejes dels af en havnefond og dels af lokale andelshavere. Tredje projekt er fra Ringkøbing-Skjern kommune, hvor en energiforening har planer om etablering af et stort solcelleanlæg med delvist lokalt ejerskab.

”Vores fokus er på konkret deltagelse af lokale i den vedvarende energiudvikling. Vores forskning skal bidrage til at vise vejen ud af forsinkede eller aflyste projekter. Det skyldes ofte lokal modstand, som vanskeliggør energiomstillingen. Projektet yder derfor et vigtigt bidrag til opnåelsen af klimamålene. Det gør det ved at pege på nye og oversete muligheder i forbindelse med at genetablere den lokale forankring af energiprojekter,” fortæller Karl Sperling.

Forskningsprojektet løber over to år.

Om Vissing Fonden
I 1924 etablerede Mogens Vissing og Poul Bay firmaet Bay & Vissing, som blev kendt for tandbørsten Tandex og malerpenslerne Spekter, som siden er solgt fra.
I 1988 købte Bay & Vissing A/S børstefabrikken Vikan A/S i Skive. Vikan har rødder tilbage til 1898 og er i dag en førende spiller på verdensmarkedet inden for specialbørster og andre rengøringsrekvisitter til især fødevareindustrien.
Jenny og Mogens Vissing, som var blandt stifterne af Bay & Vissing, der dengang ejede Vikan, havde ingen børn, men et stort ønske om at videreføre virksomheden for fremtiden. Derfor valgte de at stifte Vissing Fonden i 1979 og overføre aktierne i Bay & Vissing til Fonden. Fonden har tre primære støtteområder – energi er et af dem (www.vissingfonden.dk)
Vissing Fonden ejer i dag 90 pct. af aktierne i Vikan A/S.