DK / EN

PRESSEMEDDELSE

Yderligere oplysninger

Morten Ugelvig Andersen, CEO i Venture Cup Denmark mu@venturecup.dk  
Telefon 61 77 74 25

Hans-Henrik Eriksen, bestyrelsesformand i Vissing Fonden eriksenhanshenrik@gmail.com Telefon 20 60 79 81

Den 15. januar 2024

Nyt samarbejde skal understøtte projekter og startups inden for grønne teknologier

Venture Cup og Vissing Fonden annoncerer i dag et samarbejde, hvor der bliver oprettet en national platform for fondssøgning. Formålet er at støtte videnbaserede startup-virksomheder og organisationer med særligt fokus på bæredygtighed og grønne teknologier.

“Vi har i flere år støttet energiforskning gennem Vissing Fonden med fokus på bæredygtig energi for alle. Gennem det netop indgåede samarbejde med Venture Cup får vi nu en stærk forbindelse til innovationsøkosystemet, så vi kan støtte i en langt tidligere fase. Vi vil rigtig gerne bidrage til, at unge får fodfæste med deres gode ideer og forskning inden for grønne teknologier og vedvarende energi. Her ligger et stort potentiale for Danmark,” siger Hans-Henrik Eriksen, som er formand for Vissing Fonden.

Platformen vil fungere som et centralt knudepunkt, hvor videnbaserede iværksættere og organisationer kan søge økonomisk støtte hos Vissing Fonden.

Vissing Fonden vil primært fokusere på at støtte:

1. Videnbaserede iværksætterteams, primært inden for bæredygtighed og grønne teknologier. Gerne i den tidlige etableringsfase med kapital til udvikling af skalerbare teknologier.

2. Organisationer: Herunder universiteter, NGO’er og studenterorganisationer, der har brug for støtte til forstudier, test af koncepter, events og innovationsprogrammer, der kan udvikle, skalere og kommercialisere viden inden for bæredygtighed og grønne teknologier.

Den første ansøgningsrunde lanceret dagens dato, og uddeling af legater forventesi maj 2024. Der kan søges fire gange om året. Ansøgning vil ske via Venture Cups hjemmeside; venturecup.dk. Den endelige udvælgelse af projekter, der skal støttes, varetages af Vissing Fonden.

“I Venture Cup Denmark ser vi sammen med Vissing Fonden frem til at styrke innovationsøkosystemet og støtte de næste banebrydende projekter gennem dette samarbejde,” siger Morten Ugelvig, CEO hos Venture Cup Denmark.

Om Venture Cup Denmark
Venture Cup Denmark er en not-for-profit forening på tværs af 8 danske universiteter. Organisationen har til formål at fremme iværksætteri og innovation blandt universitetsstuderende, at understøtte vidensbaserede startups og samtidig at styrke broen mellem akademiske institutioner og båndene til erhvervslivet.

Om Vissing Fonden
Vissing Fonden blev etableret i 1979 og støtter tre primære formål: 1) Lægevidenskabelig forskning – patientnær forskning inden for sygdomsforebyggelse, diagnostik og behandling inden for cancer og diabetes. 2) Energiforskning – støtte til forskning i bæredygtig energi for alle. 3) Børn og unge med vanskelige vilkår – projekter og aktiviteter til støtte af
børn og unge med vanskelige livsvilkår.