DK / EN

PRESSEMEDDELSE

Yderligere oplysninger:

Hans-Henrik Eriksen, bestyrelsesformand i Vissing Fonden, tlf.: 20 60 79 81, mail:

HHE@baggersorensen.com

Den 22. januar 2020

Fond bag Vikan retter fokus på forskning i bæredygtig energi samt børn og unge

Vissing Fonden, som ejer Vikan A/S i Skive, retter fokus mod at støtte forskning i bæredygtig energi samt børn og unge, der har det svært. Fondens formand håber, at også lokale projekter vil søge om støtte.

Vissing Fonden har lang tradition for at støtte forskningsprojekter inden for kræft og diabetes. Her er ansøgningerne af naturlige årsager kommet fra de forskningstunge hospitaler i de store byer.

”I Vissing Fonden vil vi gerne gøre opmærksom på, at vi også gerne støtter forskning i bæredygtig energi samt grupper af børn og unge, der har det svært. De to støtteområder appellerer til spændende projekter i hele landet. Vi håber også, at der vil komme ansøgninger fra landsdelen omkring Skive, hvor Vikan har haft hovedsæde i generationer,” siger formand for bestyrelsen i Vissing Fonden, Hans-Henrik Eriksen.

Naturligt at støtte børn og unge
Det ligger naturligt for Vissing Fonden at støtte børn og unge, der fortjener bedre muligheder. Fonden har siden 1979 ejet Vikan i Skive, som i dag er en førende spiller på verdensmarkedet inden for specialbørster og andre rengøringsrekvisitter. Ægteparret Jenny og Mogens Vissing var blandt stifterne af virksomheden Bay & Vissing, der dengang ejede Vikan, og da de ikke kunne få børn, lavede de Fonden, som kunne videreføre virksomheden og støtte gode formål.

”Jenny og Mogens Vissing holdt meget af børn, så det er helt i deres ånd, at vi retter fokus mod børnene og de unge, der har det svært,” siger Hans-Henrik Eriksen.

Han fortsætter: ”Selv om langt de fleste børn og unge i Danmark har et godt liv, så forlader 15 pct. folkeskolen uden at kunne læse og regne tilstrækkeligt til at få en ungdomsuddannelse. Derfor ønsker vi i Vissing Fonden at bidrage til, at udsatte børn og unge kan udvikle deres sociale, personlige og faglige kompetencer, så flere bliver i stand til at få en uddannelse”.

Hans-Henrik Eriksen understreger, at trivsel og færdigheder er et vigtigt fundament for at mestre voksenlivet – helt i tråd med FN’s 4. verdensmål om lige adgang til uddannelse.

Det er en forudsætning for at få tildelt penge fra Vissing Fonden, at der er tale om et projekt eller en aktivitet, der er afgrænset rent tidsmæssigt (Fonden yder ikke tilskud til løbende drift) og hjælper en gruppe af børn eller unge. Fonden støtter altså ikke enkeltindivider.

Støtter energi med lokale forsøg
Vissing Fonden er interesseret i at støtte indsatser, der skubber på udbredelsen af energieffektive og vedvarende energiteknologier. Bæredygtig energi er ikke blot i fokus hos Vissing Fonden. Den er et af FN’s 17 verdensmål, som har betydning for udviklingsdagsordenen frem mod år 2030.

”Det er en forudsætning for tildeling af midler fra Vissing Fonden, at bevillingen kan være med til at gøre en synlig forskel gennem lokalt forankrede forsøg med nye energiteknologier og/eller udbrede kendskabet til de forretningsmæssige potentialer i den forbindelse,” forklarer Hans-Henrik Eriksen.

Professor Arne Remmen fra Aalborg Universitet, Det Tekniske Fakultet for IT og Design, vil bistå Vissing Fondens bestyrelsen i forbindelse med den faglige validering af de energiprojekter, der søger om støtte.

Der er ansøgningsfrist til Vissing Fonden fire gange om året: 28. februar, 31. maj, 31. august og 30. november.

Se mere på Vissing Fondens hjemmeside: http://www.vissingfonden.dk/

Om Vissing Fonden
I 1924 etablerede Mogens Vissing og Poul Bay firmaet Bay & Vissing, som blev kendt for tandbørsten Tandex og malerpenslerne Spekter, som siden er solgt fra.

I 1988 købte Bay & Vissing A/S børstefabrikken Vikan A/S i Skive. Vikan har rødder tilbage til 1898 og er i dag en førende spiller på verdensmarkedet inden for specialbørster og andre rengøringsrekvisitter til især fødevareindustrien.

Jenny og Mogens Vissing, som var blandt stifterne af Bay & Vissing, havde ingen børn, men et stort ønske om at videreføre virksomheden for fremtiden. Derfor valgte de at stifte Vissing Fonden i 1979 og overføre aktierne i Bay & Vissing til Fonden.

Vissing Fonden ejer i dag 90 pct. af aktierne i Vikan A/S.