DK / EN

LÆGEVIDENSKABELIG FORSKNING

Virus i kræftbehandling

Onkolytiske virus (OV’ere) har vist sig at indebære et enormt potentiale i en målrettet bekæmpelse af tumorceller samtidig med, at det sunde væv skånes. Der er dog udfordringer i forbindelse med udvikling af OV’ere til sygdomsbehandling. Eksempelvis er mange kræfttyper resistente over for virusinfektion.

”Vi er rigtig glade for, at Vissing Fonden støtter vores forskningsprojekt. Vores primære forskningsmål er at opnå en dybdegående forståelse af brugen af ​​virus i kræftbehandling, både igennem grundforskning og prækliniske undersøgelser. Kræftbehandlingens effektivitet varierer meget på baggrund af, hvorvidt man behandler væv i reagensglas, eller om man behandler selve patienten,” fortæller Emilia Holm, forskningsårsstuderende på Aarhus Universitet, Biomedicinsk afdeling.

Nye modeller er derfor nødvendige for at kunne vurdere virkningen af behandlingstilgange i relevante patientafledte vævsmodeller.

”I dette projekt foreslår vi implementering af en ny tilgang, der aldrig tidligere er rapporteret i Danmark. Det sker med henblik på evaluering af det terapeutiske potentiale af onkolytiske virus i primære tumorvævsstykker fra mennesker. Denne metode vil være unik, da ingen anden gruppe i Europa bruger den i øjeblikket. Afprøvning af farmako-virale terapier direkte i levende kræftvæv kunne også lette implementeringen af ​​oncovirus-terapi som en fremtidig behandlingsmulighed i Europa og samtidig give patienter med fejlslagne behandlinger nyt håb,” siger Emilia Holm.