DK / EN

LÆGEVIDENSKABELIG FORSKNING

Tyktarmskræft og immunterapibehandling

”Vi vil med dette kliniske studie undersøge effekten og sikkerheden ved immunterapibehandling, som gives inden operation til patienter med tyktarmkræft af undertypen dMMR. En undertype, der tæller ca. 1 ud af 7 af de 3.400 danskere, der hvert år får konstateret tyktarmskræft,” fortæller professor, dr.med. og overlæge, Ismail Gögenur, Sjællands Universitetshospital, Kirurgisk Afdeling.

Forskerne vil i det studie, Vissing Fonden støtter, behandle 85 patienter med lokaliseret (ikke spredning til andre dele af kroppen) tyktarmskræft på hospitaler i hele Danmark.

”Vi vil udvikle biomarkører baseret på analyser af blod- og vævsprøver, CT-skanninger og kikkertundersøgelser for at kunne forudsige behandlingseffekten og hvilke patienter, der vil have størst gavn af immunterapien,” fortæller Ismail Gögenur.

Forskerne kender ikke den endelige effekt af immunterapien på denne gruppe af patienter. Patienterne vil derfor, som en del af standardbehandlingen, blive opereret med fjernelse af kræftknuden efter immunterapibehandling.

”Perspektiverne for studiet er store for både nuværende og fremtidige patienter. Vi har en forventning om, at immunterapien kan få kræften til helt at forsvinde eller aftage i størrelse samtidig med, at risikoen for tilbagefald af kræften efter operationen mindskes,” forklarer Ismail Gögenur.

Han forventer derfor også, at studiet på sigt vil føre til gennemførelsen af et større studie. I et fremtidigt studie vil en del af gruppen af patienter med tyktarmkræft af undertypen dMMR blive tilbudt immunterapi, uden efterfølgende operation.