DK / EN

LÆGEVIDENSKABELIG FORSKNING

Tarmkræft – vil udvikle bedre model

Tarmkræft er en af de hyppigste og mest dødelige kræfttyper. Men screening for usynligt blod i afføringen fra 50-årsalderen kan sikre tidlig diagnose og mulighed for helbredende behandling. Derfor har de fleste vestlige lande i dag indført befolkningsscreeninger for tarmkræft.

I Danmark har de mange tarmkræft-screeninger med kikkertundersøgelser af tarmen ført til kritisk ventetid, som langt overstiger de lovgivningsmæssige anbefalinger.

Det viser sig, at kun ca. 40% af patienterne med symptomer har fund, som kræver behandling, og kun 5% har tarmkræft. Forbedret udvælgelse til screening er derfor vigtig.

”Med bevillingen fra Vissing Fonden ønsker vi at udvikle en model, der kombinerer patientens alder med en blodbaseret test for kræftmarkører og screeningens afføringstest. Målet er at mere præcist at kunne udpege de personer, der har brug for en livreddende kikkertundersøgelse og skåne raske mennesker for en unødvendig undersøgelse og dermed reducerer ventetiden på kikkertundersøgelse i Danmark,” fortæller Karen Vibeke Jakobsen, Projektleder, cand. scient., Gastroenheden, Amager-Hvidovre Hospital.

Modellen skal forbedre den nuværende udredning af patienter med symptomer for tarmkræft gennem hurtigere udredning til dem, der er i størst risiko for tarmkræft og tilmed med en sundheds- og samfundsøkonomisk gevinst.