DK / EN

LÆGEVIDENSKABELIG FORSKNING

Tarmkræft - forbedre udvælgelsen af personer, der bør tilbydes kikkertundersøgelse

Vissing Fondens støtte til Gastroenheden, Kirurgisk sektion, Hvidovre hospital, medfinansierer et stort klinisk projekt. Formålet er at forbedre udvælgelsen af personer, som bør tilbydes kikkertundersøgelse med henblik på at identificere forstadier til tarmkræft eller egentlig tarmkræft. Siden indførslen af screeningen for tarmkræft i 2014 er det samlede antal kikkertundersøgelser steget så meget, at der kan forekomme for lange ventetider,” forklarer professor Hans Jørgen Nielsen, Hvidovre Hospital.

Screening for tarmkræft baseres på en test for usynligt blod i afføring. Hvis testen er positiv, tilbydes kikkertundersøgelse til afklaring af, hvor blodet stammer fra. Men testen identificerer ikke alle med kræft eller forstadie til kræft, og samtidig afslører efterfølgende kikkertundersøgelse kræft eller polypper hos ca. 35%. Derfor gennemføres der mange, unødvendige kikkertundersøgelser.

På internationalt plan forskes sideløbende i udvikling af en test baseret på kræft-markører i blodprøver. Offentliggjorte resultater viser, at screening baseret på blodprøver kunne være en mulighed som supplement til afføringstesten.

Forskningssamarbejde mellem 10 hospitaler i Region Hovedstaden og Region Midtjylland viser, at blodtesten ofte identificerer andre personer med kræft eller polypper end afføringstesten. Det er derfor oplagt at kombinere de to tests. Foreløbige resultater har vist, at kombinationen af en afføringstest + en blodtest kan forbedre udvælgelsen af de personer, som bør tilbydes kikkertundersøgelse. Derved kan antallet af kikkertundersøgelser reduceres med 25-30% og målrettes de personer, som har størst behov for undersøgelsen. Det igangværende kliniske projekt, støttet af Vissing Fonden, skal vurdere den kombinerede værdi af de to metoder.