DK / EN

BØRN OG UNGE MED VANSKELIGE VILKÅR

Støtter legehelte i Aalborg

Alle børn har ret til et liv med leg og bevægelse. Det gælder også børn, der er ramt af sygdom. Der­for har Børneulykkesfonden startet Legeheltene, der arbejder for at skabe mere leg og bevægelse for de ca. 60.000 børn i alderen 1-14 år, der hvert år indlægges på et hospital i Danmark.

”Vi har modtaget støtte fra Vissing Fonden, som er med til at sikre, at der kan være tre Legehelte til børnene, der er indlagt på Aalborg Universitetshospital. Legeheltene bidrager med aktiv leg og bevægelse for de indlagte børn i det kommende år. Det gør en stor og positiv forskel for børnene og deres forældre,” fortæller Henriette Madsen, Generalsekretær i Børneulykkesfonden.

Et sygdomsforløb, en indlæggelse og kroniske diagnoser er ofte forbundet med stor inaktivitet og ensomhed, der i længere perioder kan have store konsekvenser for indlagte børns fysiske, kognitive og sociale udvikling. Derfor igangsætter Legeheltene bevægelseslege og aktiviteter for at få børnene op af sygesengen og ud af hospitalsstuerne.

Legeheltene arbejder for at skabe en aktiv hverdag og et frirum for de indlagte og ambulante børn, hvor sygdom træder i baggrunden for en stund, hvor der er plads til store armbevægelser, tumlelege, fællesskab og nye venskaber.

Alle Legehelte er fagfolk med en uddannelse inden for bevægelse, motorik eller idræt. De tilpasser bevægelseslegene og aktiviteterne i forhold til det enkelte barn med det for øje, at alle børn skal kunne være med.