DK / EN

BØRN OG UNGE MED VANSKELIGE VILKÅR

Støtter grønlandske børn på danske efterskoler

Hvert år tager omkring en tredjedel af en grønlandsk ungdomsårgang på efterskole i Danmark, men alt for mange ender med at afbryde deres skoleår før tid og rejse hjem.

”Siden 2016 har Allu været med til at reducere frafaldet og støtte de unge i at gennemføre deres efterskoleophold. Et vellykket efterskoleophold er vigtigt at kunne se tilbage på i den unges videre vej frem i livet. Derfor er vi rigtig glade for, at Vissing Fonden støtter vores arbejde med de unge,” fortæller Nathasja Preus, som er projektleder hos Grønlandske Børn.

Foreningen Grønlandske Børn står bag Allu, som er et landsdækkende og frivilligdrevent projekt. Hen over fire weekender og en fem dage lang sprog-camp kan de unge blive rustet til efterskolelivet. I de seneste fire år har Allu haft 344 unge tilmeldt projektet og blandt disse unge har frafaldet været under 10 pct. Det er næsten en halvering i forhold gruppen af unge, der ikke deltager.

”De primære årsager til, at elevernes afbryder deres skoleår før tid er mistrivsel, hjemve og psykiske problemer. Oveni kommer de udfordringer, som de unge har med i bagagen grundet deres opvækst. De kan have svære oplevelser med, som uundgåeligt er en barriere for at håndtere efterskolelivet,” fortæller Nathasja Preus.

Hun forklarer, at den lave frafaldsprocent hos de unge, som er med i projektet, handler om, at de via Allu får et åndehul.

”Allu er et sted, hvor efterskoleeleverne – i trygge rammer – får mulighed for at udvikle nye netværk og venskaber, kan tale grønlandsk og ikke mindst har muligheden for at tale med andre, som er i samme situation som dem selv,” siger Nathasja Preus.