DK / EN

LÆGEVIDENSKABELIG FORSKNING

Støtte til modermærkeforskning

Modermærkekræft er en farlig form for hudkræft og rammer også unge mennesker. Jo før den opdages – jo bedre chance for overlevelse.

”Vi var de første læger i Danmark til at anvende avancerede scanningsteknologier til at stille diagnosen modermærkekræft. Vissing Fonden har tidligere støttet vores forskningsprojekt, og vi er rigtig glade for, at Fonden har valgt at støtte igen. Det bidrager til, at vi kan komme i mål med vores projekt, der på sigt kan forbedre diagnostikken af modermærkekræft markant,” forklarer Mette Mogensen, overlæge, klinisk forskningslektor, ph.d. på hudafdelingen på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital.

Det studie, som Vissing Fonden nu støtter, bygger ovenpå forskernes arbejde med at genkende hudkræft ved at scanne patienter med hudforandringer.

”Vi supplerer nu med celleprøver fra huden, så billeddiagnostik og analyse af det væv, der scannes, kombineres. Dette har potentialet til at give en ny, hurtig samt sikker afklaring af, om en patient har modermærkekræft. Det vil også gøre os i stand at individualisere behandlingen efter tumortype og dybde. Det kan ske via et enkelt besøg. Dermed kan vi nedbringe ventetiden samt antallet af de ca. 18.000 patientbesøg, vi hvert år har. Patientbesøg, der omhandler diagnostik, behandling og kontrol af hudkræft,” fortæller Mette Mogensen.

Desuden kan der spares både tid og penge i forbindelse med analyse af vævsprøver fra huden.