DK / EN

BØRN OG UNGE MED VANSKELIGE VILKÅR

Støtte til legeplads på krisecenter

Vissing Fonden støtter etableringen af en naturlegeplads på Fonden Gro Kvindekrisecenter, som ligger tæt på Næstved.

”Vi ved, at interaktion via leg og fysisk aktivitet udendørs er medvirkende til at styrke børnenes trivsel både fysisk, psykisk og socialt, mens de på krisecentret venter på at kunne genoptage deres hverdag i daginstitution eller skole. Formålet med legepladsen er netop at skabe en genkendelig og aktiv hverdag og fremme børnenes trivsel og udvikling under opholdet på krisecentret,” siger Signe Berner Kruuse, krisecenterleder af Fonden GRO Kvindekrisecenter.

Fonden GRO Kvindekrisecenter åbnede den 1. november 2020 for voldsramte kvinder og deres eventuelle medfølgende børn. Bygningen er en ældre forvalterbolig, der tidligere er anvendt som socialpsykiatrisk botilbud for voksne. Her er sparsom plads i bygningen til børn og deres aktiviteter.

”Det har derfor været en afgørende prioritet for os at få etableret en naturlegeplads, som børnene på krisecentret kan anvende som led i bearbejdelsen af den vold, som de enten selv er været udsat for, eller som de har været vidne til. Med bevillingen fra Vissing-fonden er vi sikre på at nå målet om at etablere en legeplads i efteråret 2021. Det er vi meget taknemmelige for, da vi ved, at det vil være til stor gavn og glæde for børn på krisecentret,” siger Signe Berner Kruuse.