DK / EN

BØRN OG UNGE MED VANSKELIGE VILKÅR

Støtte til børn på julemærkehjem

Hvert år får op mod 1.000 børn i alderen 7-14 år hjælp på et af landets fem Julemærkehjem. Fællesnævneren for langt størstedelen af de børn er, at de mistrives på grund af ensomhed, mobning og social isolation.

”Børnene har hårdt brug for hjælp til at vende mistrivsel til en glad barndom med venner og legeaftaler. Den hjælp får de på Julemærkehjemmene, og med støtten fra Vissing Fonden bliver vi i stand til at hjælpe flere børn,” fortæller Mette Grovermann fra Julemærkefonden.

Julemærkehjemmene giver børn og deres familier muligheden for at starte forfra. Børnene bor på Julemærkehjem i ti uger sammen med andre børn, som også arbejder med deres udfordringer.

”Tydelige rammer, nye fællesskaber og den rigtige blanding af sund mad og motion, hjælper børnene til at finde deres styrker. De opbygger selvværd ved at lære nye måder at se på sig selv og verden,” forklarer Mette Grovermann.

Forældrenes støtte og opbakning før, under og efter opholdet er helt afgørende for, at barnet når sine mål med opholdet, og at de gode resultater fastholdes på langt sigt.

”Derfor stiller vi krav til forældrene om involvering i hele forløbet med deltagelse i forældredage og weekendopgaver, der skal løses sammen med barnet. Derudover samarbejder vi også med børnenes skoler og hjemkommuner for at sikre barnet den bedst mulige støtte efter opholdets afslutning,” siger Mette Grovermann.