DK / EN

BØRN OG UNGE MED VANSKELIGE VILKÅR

Stjernestunder for udsatte børn og unge

Stjernestunder er et tilbud til børn og unge fra familier i udsatte livssituationer om at få et pusterum i en svær hverdag. Formålet er, at flere af disse børn og unge oplever venskab, fællesskab og nærvær med andre børn, unge og frivillige voksne. Stjernestunder rækker ud til udsatte børn og unge lokalt, vedligeholder relationer samt bygger bro og skaber kontinuitet.

”Med aktiviteter og udflugter som rammen skal børnene og de unge ses og anerkendes, så de opbygger tillid til andre og herigennem får mod på livet, og tør drømme om en bedre fremtid. Derfor er vi rigtig glade for, at Vissing Fonden støtter vores indsats,” fortæller projektleder Lise Søndergård Thomsen fra Blå KorsDanmark.

Stjernestunder planlægges og afvikles af lokale frivilligkoordinatorer og et frivilligt lederteam, som sikrer at børnene får gode oplevelser og er sammen med nærværende voksne, samt at der skabes venskaber deltagerne imellem og gode relationer til de voksne.

Aktiviteterne afhænger af det enkelte team og kan være alt fra en fisketur til snobrødsbagning, en udflugt til en forlystelsespark eller en seværdighed i området.