DK / EN

BØRN OG UNGE MED VANSKELIGE VILKÅR

Sport er også for udsatte børn og unge

BROEN Horsens hjælper hvert år hundredvis af udsatte og omsorgssvigtede børn og unge til at dyrke sport. Hos BROEN Horsens kan udsatte børn og unge få støtte til at betale kontingenter, udstyr og stævnegebyr. Målet er at få børnene ud blandt andre børn, så de kan blive en del af et positivt fællesskab. Her får de også mulighed for at spejle sig i voksne rollemodeller, få succesoplevelser og dermed en styrket tro på sig selv.

”Donationer fra fonde som Vissing Fonden er helt afgørende for, at vi kan gøre en forskel for børn og unge, der har det svært. Vi har på nuværende tidspunkt fået skabt en aktiv tilværelse for hundredvis af børn, hvor forældrene af den ene eller anden grund ikke har overskud til at støtte op omkring deres børn – hverken omsorgsmæssigt eller økonomisk. Nogle af børnene udsættes desværre for vold, overgreb og andre krænkelser,” siger Jill Hagen, som er næstformand for BROEN Horsens.

Hun fortsætter: ”Vores erfaringer er, at de aktiverede børn gradvist ændrer karakter, bliver gladere og ser på omverdenen med nye og mere positive øjne.”

BROEN Horsens arbejder udelukkende på frivillig basis og er derfor afhængig af fonds- og puljemidler.