DK / EN

BØRN OG UNGE MED VANSKELIGE VILKÅR

Sommercamp – autisme

Som autist er det ofte svært ved at indgå i almindelige fællesskaber og danne venskaber, og det fører ofte til ensomhed. Mennesker med autisme har samtidig et stort behov for struktur og mulighed for at kunne trække sig fra sociale sammenhænge og finde ro.

Autisme Ungdom afholder en sommercamp i 2024 for 40 børn og unge med autisme i alderen 13-32 år.

”Sommercampen er tilrettelagt, så der tages hensyn til deltagernes særlige behov, men også giver dem nye oplevelser, som kan skubbe til deres grænser. Der er bl.a. en tur ud af huset, hvor deltagerne kan øve sig i at være en del af kulturelle begivenheder og foredrag med en ældre autist, som fortæller om sine oplevelser med et liv som autist. Det sker for at give deltagerne nogle andre at spejle sig i og øge deres selvforståelse,” forklarer forperson, Naja Kirstine Føste fra Autisme ungdom.

Der vil desuden være forskellige sociale aktiviteter, der kan bidrage til at øge deltagernes sociale kompetencer, samarbejdsevner, empati og evnen til at udtrykke sine følelser. Foruden at give deltagerne en positiv oplevelse har sommerlejren til formål at skabe et længerevarende socialt fællesskab mellem de unge samt øge deres sociale evner og selvindsigt.

”Vissing fondens bevilling gør en forskel for kvaliteten af sommercampen. Vi kan tage større hensyn til deltagerne. Med bevillingen fra fonden kan vi arrangere
aktiviteter, som øger samarbejdsevnen og bidrage til den positive oplevelse. Dette giver større udbytte af sommercampen for den enkelte,” siger Naja Kirstine Føste.