DK / EN

BØRN OG UNGE MED VANSKELIGE VILKÅR

Sejlture for unge med ADHD

Mange teenagere med ADHD oplever udfordringer på en række områder med store konsekvenser for deres sociale liv, for deres muligheder i fremtiden og for at leve et godt liv.

ADHD-foreningen har gennem de seneste år arrangeret sejlture for udsatte teenagere med ADHD med stor succes.

”På sejlture er der særligt fokus på, at de unge skal arbejde med at få mere indsigt i egen ADHD. Herunder hvilken betydning ADHD det har for dem selv og for deres omgivelser. Støtten fra Vissing Fonden bidrager til, at vi kan tilbyde sejlture, som vi har god succes med,” fortæller Inge Refer fra ADHD-foreningen.

Ud over arbejdet med ADHD bliver de unge udfordret på en række andre områder, som er med til at udvikle dem og give dem kompetencer, de kan bruge i fremtiden.

”Når de unge går i land efter et par dage, er de mere opsatte og parate til at klare ungdomslivets udfordringer end de nogensinde har været,” fortæller Inge Refer. 

Hun peger på, at de unges selvværd er vokset betydeligt, de har fået nye venner og deres sociale kompetencer er blevet mærkbart bedre. De har oplevet andre måder at takle udfordringerne på, og måske fået nye strategier til mestring af deres eget handicap.