DK / EN

BØRN OG UNGE MED VANSKELIGE VILKÅR

Sejlads for sårbare unge

Foreningen Carolines Venner har siden 2013 arbejdet på en rekonstruktion af lystkutteren Caroline, som bliver færdig i 2022.

”Støtten fra Vissing Fonden betyder, at unge med psykiske problemer kan komme ud og sejle og få en oplevelse til søs, der kan styrke deres selvtillid og samtidig skabe bro til andre unge,” siger Asger Nørlund Christensen fra foreningen Carolines Venner.

Roen og harmonien i naturen samt lys og luft har en positiv virkning på mennesker med mentale udfordringer.

”Derfor tror vi på, at sejladsoplevelsen er vigtig for de unge. Netop på de tunge træskibe er der brug for mange hænder. Ved at arbejde side om side om at sætte sejlene, klare stagvending eller gå vagt med kammeraterne en kold aprilnat, kan den enkelte blive bekræftet i sin værdi. Alle besætningsmedlemmer har opgaver og er uundværlige ombord og dermed også som menneske,” siger Asger Nørlund Christensen.

Synergieffekten af den unikke naturoplevelse til søs og den positive fællesskabsfølelse ved at sejle skibet kan have afgørende betydning for gruppen af unge sårbare mennesker.