DK / EN

BØRN OG UNGE MED VANSKELIGE VILKÅR

Sanserum til børn og unge

Hovedparten af de børn og unge, som indlægges ved Center for Socialpædiatri har et øget ’alarmberedskab’ og en krop, der ’larmer’ med mange somatiske symptomer. Symptomerne har medført et højt stressniveau. Børnene har ofte været udsat for både fysisk og psykiske overgreb og andre form for belastninger.

”Vi er utrolig taknemmelige og glade for, at Vissing Fonden har valgt at bevillige os midler til etableringen af et fuldendt sanserum. De børn og unge, der bliver indlagt, har nemlig brug for sansestimuli, følelsesmæssig nedregulering, ro, tryghed og afslapning, hvilket understøtter vores Bio-Psyko-Sociale tilgang. Af netop denne grund har ønsket været at skabe et rum, hvor patienterne kan søge til og finde ro og tryghed både i sig selv, i fællesskabet samt i omgivelserne på hospitalet,” fortæller Liselotte Wendelboe Larsen, Afdelingssygeplejerske i Center for Socialpædiatri.

Rummet skal bidrage til det samlede behandlingsforløb, så personalet herigennem kan undersøge og observere, hvordan børnene og de unge interagere med hinanden, hvor de søger hen samt samspil og relation med forældre og fagprofessionelle.