DK / EN

LÆGEVIDENSKABELIG FORSKNING

Prostatakræft

Prostatakræft er den hyppigste kræftsygdom blandt mænd i Danmark og den hyppigste årsag til død af kræftsygdom. Der mangler viden om, hvordan prostatakræft udvikles, og hvorfor sygdommen udvikler sig hos nogle mænd, men ikke hos andre.

På Rigshospitalet er der igangsat et klinisk studie, PRO-GENESIS, hvor forskerne undersøger prostatakræftens biologi. Formålet er at forbedre opsporing og behandlingsmuligheder. I PRO-GENESIS undersøger forskerne arvematerialets betydning for udvikling af avanceret prostatakræft. Det sker ved at indsamle klinisk data og genetisk materiale fra mænd på diagnosetidspunktet og i løbet af deres behandling. Her undersøgers dels de gener, der findes i patientens arvemasse, og dels de fysiske genforandringer, der findes i patientens tumorvæv. Endeligt undersøger forskerne, hvordan behandling ændrer kræftcellernes DNA. Det sker for at forstå, hvorfor nogle mænd udvikler resistens overfor visse behandlingstilbud.

”I PRO-GENESIS har vi aktuelt inkluderet 160 ud af i alt 240 patienter. Finansieringen fra Vissing Fonden bidrager til, at vores studie bliver et af verdens største kliniske, genetiske studier inden for avanceret prostatakræft. Vi forventer, at vores resultater får afgørende betydning for opsporing og behandling af avanceret prostatakræft og kan bidrage til implementering af personlig medicin inden for denne sygdom,” fortæller Hein V. Stroomberg, Postdoc ved Copenhagen Prostate Cancer Center, Urological Research Unit på Rigshospitalet.