DK / EN

LÆGEVIDENSKABELIG FORSKNING

Praktiserende læge - tidlig mistanke om kræft

Formålet med projektet, som Vissing Fonden støtter, er at få indblik i den diagnostiske proces og det kliniske møde i almen praksis blandt patienter med lav kræftrisiko, hvor den praktiserende læge ikke umiddelbart mistænker kræft. Det er essentielt for kræftpatienters prognose, at en kræftsygdom diagnosticeres tidligt.

”Vi ved fra forskningen, at den praktiserende læge ikke mistænker kræft ved 30% af de kræftpatienter, der henvender sig med symptomer i almen praksis, hvilket bl.a. skyldes lav kræftrisiko og vage symptomer. Lægen udfordres, når han eller hun skal forsøge at sikre tidlig diagnostisk blandt kræftpatienter med uspecifikke symptomer, og samtidig skal undgå unødigt at bekymre patienter med de samme symptomer, som ikke har kræft. Det er jo også vigtigt at undgå at overbelaste sygehuset med henvisninger. Dette fordrer en hårfin og kompleks balance,” fortæller postdoc Sara Marie Hebsgaard Offersen fa Forskningsenheden for Almen praksis i Aarhus.

Projektet undersøger derfor, hvordan praktiserende læger håndterer en næsten altid tilstedeværende kræftrisiko hos patienter, hvor symptomerne svarer til symptomer fra forbigående og ikke alvorlig sygdom, og hvor kræft ikke umiddelbart mistænkes. Projektet vil fokusere på forskellige aspekter af den diagnostiske proces i et tværvidenskabeligt forskningsdesign og i dialog med praktiserende læger i sideløbende workshops. Projektet vil bidrage med ny viden om de udfordringer, potentialer og konsekvenser, der er knyttet til tidlig diagnostik af kræft i almen praksis hos disse patienter.