DK / EN

LÆGEVIDENSKABELIG FORSKNING

Operationsmetoder ved livmoderkræft

”Vissing Fonden støtter vores studie, som tester en mere præcis og skånsom operationsmetode, skildvagtslymfeknude-teknikken, til kvinder med livmoderkræft. Ved metoden finder man de første lymfeknuder, der dræner en kræftknude, i stedet for at fjerne alle lymfeknuderne,” fortæller Sarah Marie Bjørnholt, læge og ph.d.-studerende ved Institut for Klinisk Medicin – Kvindesygdomme og Fødsler, Aarhus Universitet.

På de udtagne lymfeknuder anvender lægerne en speciel mikroskopimetode for at finde små metastaser. Herved kan man, med større præcision, udvælge de kvinder, der skal tilbydes efterbehandling. Hvis metoden viser sig at være sikker, kan flere kvinder undgå at få fjernet alle lymfeknuder og alvorlige bivirkninger som fx lymfødem (kronisk hævelse i benene).

I studiet følger forskerne to grupper af kvinder med livmoderkræft. Ved den første gruppe følger forskerne indførelsen af skildvagtslymfeknude-teknikken til kvinder med livmoderkræft med lav risiko for spredning og tilbagefald. I den anden gruppe udføres skildvagtslymfeknude-teknikken hos kvinder med høj risiko for spredning og tilbagefald.

”Vi skal her afklare, om metoden er sikker, så vi på sigt kan undgå at fjerne alle lymfeknuderne i underlivet og langs hovedpulsåren. Vi sammenligner skildvagtslymfeknude-metoden med resultater fra helkropsskanninger, og med den nuværende behandling” siger Sarah Marie Bjørnholt.

Studierne vil bidrage med vigtig ny viden om sikkerhed ved skildvagtslymfeknude-teknikken til kvinder med livmoderkræft. Disse kvinder er ofte ældre og en del har en eller flere medicinske sygdomme. Kvinder helbredes ofte for kræft i livmoderen, og det er derfor vigtigt at forske i at finde de mest skånsomme operationsmetoder uden at det forringer patientens overlevelse.

In this study we evaluate a more gentle and precise surgical method, sentinel lymph node mapping, for women with uterine cancer. The method includes removal of the first lymph nodes that drain a cancer tumour, instead of extensive lymph node removal. A special microscopic technique is used to find very small metastases. The technique allows a more precise selection of women for additional cancer treatment. If the surgical method proves safe, more women can avoid full lymph node removal and serious side effects such as lymphoedema. We examine the method in two groups of women 1. In women with uterine cancer with low risk of recurrence and metastases, we follow the implementation of sentinel lymph node mapping. 2. In women with high risk of recurrence and metastases, we investigate the safety of sentinel lymph node mapping. We apply the method and compare the results with whole body scans and standard treatment. The studies will contribute with important new knowledge regarding safety and patient selection for sentinel lymph node mapping in women with uterine cancer. These women are often elderly, and many have comorbidities. Endometrial cancer is usually cured, which makes it important to find the most gentle surgical method, without reducing patient safety.