DK / EN

LÆGEVIDENSKABELIG FORSKNING

Ny viden om konsekvenser af svær overvægt hos børn og unge

Mere end ét barn i hver skoleklasse lider af svær overvægt og har øget risiko for bl.a. type 2 sukkersyge, blodprop i hjernen og hjertekarsygdom som voksne.

”Projektet, som støttes af Vissing Fonden, har til formål at undersøge omfanget af begyndende hjertekarsygdom hos danske børn med svær overvægt. Desuden vil vi undersøge, om tidlige sygdomstegn forsvinder igen ved vægttab,” fortæller Morten Asp Vonsild Lund, læge og ph.d.-studerende, Biomedicinsk Institut, Københavns Universitet & Enheden for børn og unge med overvægt, Børneafdelingen, Holbæk Sygehus.

Børnene undersøges den dag, de starter i behandling ved Enheden for børn og unge med overvægt, Børneafdelingen, Holbæk Sygehus og igen et år senere.

Projektet udføres i samarbejde mellem Holbæk Sygehus, Rigshospitalet og Københavns Universitet og vil bidrage med ny viden, der kan være afgørende for fremtidig forebyggelse og behandling.

Projektet tager fat på et akut problem, da hjertekarsygdom i dag er skyld i over 2/3 af alle dødsfald, som er relateret til overvægt.