DK / EN

LÆGEVIDENSKABELIG FORSKNING

Nerveskader hos unge med diabetes 1

På verdensplan lever mere end 1,1 mio. børn og unge og 463 mio. voksne med diabetes, hvoraf 10% har type 1 diabetes. Nerveskader, benævnt neuropati, er en kendt komplikation til diabetes og ses hos 50% af de voksne med diabetes.

”Vi ved ikke meget om nerveskader hos unge med diabetes – har de allerede udviklet målbare nerveskader?

Og hvis de har, hvilke typer af nerver rammes først? Og er vores nuværende screeningsmetode optimal?” spørger Vinni Faber, Ph.d.-studerende ved Institut for Klinisk Medicin – Dansk Smerteforskningscenter.

Hun fortsætter: ”Vissing Fondens støtte til vores studie er et vigtigt bidrag til, at vi kan undersøge forekomsten og sværhedsgraden af forskellige typer af nerveskader hos 60 unge (15-18 år) med type 1 diabetes og 20 raske kontroller. I projektet vil nerver, der går til karsystemet, hjertet, svedkirtler, mavetarmkanalen og blæren blive undersøgt. Derudover vil nervestrukturen i øjne og hud blive visualiseret, og lugte- og smagssansen vil blive testet”.