DK / EN

BØRN OG UNGE MED VANSKELIGE VILKÅR

Musik som åndehul

Lukashuset i Hellerup er Danmarks første børne- og ungehospice for familier med livstruede syge børn og unge. Formålet med Lukashuset er at skabe lindring og livskvalitet for de indlagte familier, der befinder sig i en meget svær livssituation. Lukashuset er en tværfaglig og helhedsorienteret indsats med fokus på fysisk, psykisk, social, eksistentiel og åndelig lindring for hele familien.

“Med støtten fra Vissing Fonden bliver det muligt at give de indlagte børn, unge og deres familier et åndehul i mødet med den levende musik. Her kan sygdommen træde i baggrunden, og barnet eller den unge kan få plads. Musikken kan skabe et særligt rum både for de svære følelser, men også for smilene og glæden. Vi kalder det stjernestunder, og de er en vigtig del af det lindrende arbejde i Lukashuset,” siger huskunstner og violinist Karen Humle.

Støtten fra Vissingfonden betyder, at Lukashuset i samarbejde med Karen Humle kan tilbyde de indlagte børn og unge og deres familier musiske møder flere gange om ugen. Musikken bliver altid individuelt tilpasset det enkelte barn eller den unge. Det kan være kendte børnesange, musik fra computerspil eller improvisationer, der skaber intensitet og nærvær. Musikken kan skabe de små, men vigtige stjernestunder i en meget vanskelig livssituation.