DK / EN

LÆGEVIDENSKABELIG FORSKNING

Lymfødem efter brystkræft

Lymfødem er et stort problem, som rammer op til halvdelen af alle brystkræftpatienter. Kræftbehandlingen kan forårsage skader på lymfesystemet, som ødelægger transporteringen af væske tilbage til kroppens kredsløb. Dette giver hævelse af arme og hænder samt smerter og føleforstyrrelser. Komplikationer, der påvirker livskvaliteten.

Behandlingen består i dag af et kompressionsærme og fysioterapi, men det stopper ikke sygdommen.

”Verden over laves der kirurgiske behandlinger i et forsøg på at forbedre behandlingstilbuddet. Lymfovenøse anastomoser og lymfeknudetransplantationer er to af disse operationer. De har vist lovende resultater, men mangler ordentlig opfølgning og undersøgelse af deres egentlige effekt. Dette ønsker vi med støtte fra Vissing Fonden omhyggeligt at undersøge. Det skal ske via systematiske undersøgelser,” fortæller forskningsassistent Caroline Lilja, Plastikkirurgisk afdeling på Odense Universitetshospital.

Forskerne på Odense Universitetshospital vil lave fem forskellige studier til at belyse patienters oplevelse, samt effekten af disse kirurgiske behandlinger af lymfødem.

”Vi prøver at forbedre operationsplanlægningen og vil undersøge, om de to operationer kan reducere armvolumen hos patienter med lymfødem. Til sidst vil vi udvikle en behandlingsmodel for armlymfødem baseret på den tilgængelige litteratur,” fortæller Caroline Lilja.

Sideløbende afholdes patientinterviews for at afdække patienternes oplevelser af lymfødem, hospitalsforløbet og personlige behov.

”Da forskning og behandling i sidste ende skal være til gavn for patienterne, er det essentielt at identificere de problemer og udfordringer, som patienterne selv oplever,” fortæller Caroline Lilja.