DK / EN

ENERGIFORSKNING

Lygtepæle som ladestandere

I et forskningsprojekt støttet af Vissing Fonden bliver 10 lygtepæle på Bornholm omdannet til ladestandere. I projektet vil DTU i samarbejde med Bornholms Energi & Forsyning og Bornholms Regionskommune afprøve etablering af ladeteknologi i udvalgte lygtepæle i de gamle kulturhistoriske områder på Bornholm.

Omstillingen af personbiler til elbiler er centralt for den grønne omstilling på Bornholm. En nem adgang til ladeinfrastruktur er væsentlig for at få det til at lykkes. Ladetilgængelighed er et vigtigt parameter for bilejere, der skal beslutte, om de vil købe en elbil. Derfor er Bornholms Regionskommune, DTU og Bornholms Energi & Forsyning glade for, at Vissing Fonden har valgt at støtte forsøgsprojektet med Bornholm som test-ø. Det skal undersøges, om det lovgivningsmæssigt, teknisk og rent praktisk kan lade sig gøre at oplade elbiler direkte fra lygtepæle i de kulturhistoriske områder på Bornholm.

”Ofte er DTUs forskning dybt fokuseret på de tekniske forhold ved ny energiteknologi, – altså, at få teknologi til at virke på en ny eller smartere måde. Med Vissing Fondens bevilling er vi taknemmelige for at få mulighed for at forfølge forskning, der også inddrager borgernære, æstetiske og lokale forhold ved udrulning af ny energiteknologi”, siger lektor og forskningsleder Chresten Træholt, DTU.