DK / EN

LÆGEVIDENSKABELIG FORSKNING

Livmoderhalskræft og diagnostik

Det danske screeningprogram for livmoderhalskræft har til hensigt at opdage og behandle celleforandringer på livmoderhalsen før de udvikler sig til kræft. Korrekt og rettidig diagnostik er derfor afgørende for at nå målet.

”Med støtte fra Vissing Fonden kan vi undersøge nye metoder til at forbedre diagnostikken af celleforandringerne. Det er vigtigt, da tidligere forskning desværre viser, at nøjagtigheden af diagnostikken ikke er god nok. Konsekvensen er, at der er områder med behandlingskrævende celleforandringer som bliver overset ved undersøgelsen,” fortæller reservelæge og phD studerende, Vibe Munk Bertelsen fra Gynækologisk-Obstetrisk afdeling, Regionshospitalet Randers.

Aktuelt er der også en øget risiko for forlænget udredningsforløb med gentagne undersøgelser. Desuden en risiko for overbehandling i form af en operation med et keglesnit, før en diagnose kan stilles.

Forskningsprojektet udgår fra Aarhus Universitet i samarbejde med Gynækologisk og Obstetrisk Afdeling i Randers, Horsens, Gødstrup og Odense/Svendborg, samt patologisk afdeling i Randers og Vejle, og Regionsapoteket Midtjylland. Projektet er godkendt af Lægemiddelstyrelsen, Videnskabsetisk Komite, og GCP-enheden, samt registreret på flere nationale og internationale fortegnelser.

”Med forskningsprojektet forventer vi bl.a. at kunne forebygge livmoderhalskræft ved at optimere diagnostikken for de ca. 30.000 kvinder, som hvert år undersøges for celleforandringer på livmoderhalsen i Danmark. Resultaterne fra projektet vil kunne bidrage med vigtig viden, der kan danne grundlag for justeringen af diagnostikken og retningslinjerne i Danmark og i udlandet,” siger Vibe Munk Bertelsen.