DK / EN

LÆGEVIDENSKABELIG FORSKNING

Livmoderhalskræft og blodprøver

Studiet har undersøgt, hvorvidt virusset HPV, som er årsagen til udviklingen af livmoderhalskræft, kan måles i blodprøver fra netop livmoderhalskræftpatienter som cirkulerende HPV DNA (c-HPV DNA).

”Vissing Fonden har støttet vores forskningsprojekt før. Med de første analyser er det lykkedes os at opsætte en metode og vise, at c-HPV DNA kan måles i blodet hos rigtig mange kvinder med avanceret livmoderhalskræft. Udover at dette i sig selv er et hidtil ukendt og banebrydende fund, har vi set, at mængden af c-HPV DNA i blodet hænger sammen med sygdomsstadiet og størrelse på kræftknuden. Jo mere syg, kvinden er, jo mere c-HPV DNA er der til stede,” fortæller forskeren, Sara Bønløkke Simonsen, Læge og ph.d. studerende, Patologisk Afdeling på Aarhus Universitetshospital.

Sammen med kollegerne har hun allerede fundet en markør, som med sikkerhed kan sige, at en kvinde har livmoderhalskræft i et vist sygdomsstadie.

”Nu ønsker vi at undersøge flere mulige perspektiver med analysen. Først og fremmest ønsker vi at optimere analysen yderligere. Derudover vil vi med løbende indsamlede blodprøver fra i alt 140 kvinder med livmoderhalskræft undersøge, om analysen kan bruges til at monitorere livmoderhalskræftpatienter og tidligere end i dag opdage, når et sygdomstilbagefald er på vej. Det er et vigtigt fundament for, at der i tide kan gribes ind med fornyet behandling,” siger Sara Bønløkke Simonsen.