DK / EN

BØRN OG UNGE MED VANSKELIGE VILKÅR

Legeplads til Dannerboligerne

Mødrene og børnene, der bor i Dannerboligerne, kommer alle fra hjem med vold. Børnene har oplevet eller har selv været udsat for vold. De er mærket af de konsekvenser, det giver at leve i et voldeligt miljø. De er traumatiseret og er ikke alderssvarende i deres sproglige, emotionelle og motoriske udvikling.

Mødrene, som børnene bor sammen med, har oplevet vold og derfor manglet overskud til omsorg og samvær med deres børn. Forholdet mellem mor og barn kan derfor være konfliktfyldt og stå i vejen for en tryg mor-barn-relation.

”Legepladsen, som Vissing Fonden er med til at støtte, er pædagogisk tilrettelagt, så den kan være med til at skabe gode rammer, der kan hjælpe børnene i deres motoriske og emotionelle udvikling. Samtidig hjælper legepladsen samværet og relationen mellem mor og barn – og skaber gode minder for både mor og barn,” fortæller fundraisingansvarlig Julie Tolstrup fra Dannerboligerne.