DK / EN

LÆGEVIDENSKABELIG FORSKNING

Kunstig intelligens til tjek af øjne

Mange mennesker har type 2 diabetes, og en hyppig komplikation i den forbindelse er diabetisk øjensygdom (retinopati), som kan true synet, hvis den ikke bliver opdaget på et tidligt tidspunkt og behandlet.

Opsporing af øjensygdommen kræver i dag, at personen får lavet en øjenundersøgelse ved en øjenlæge. Nationale kvalitetsopgørelser viser dog, at det langt fra er alle personer med type 2 diabetes, som får foretaget øjenundersøgelse. Imidlertid går langt størstedelen regelmæssigt til kontrol ved egen læge.

”Støtten fra Vissing Fonden er vigtig for vores studie, som vil undersøge, om egen læge kan tage billeder af patienternes øjne med et kamera, som benytter kunstig intelligens og derfor automatisk giver svar på, om der ses forandringer i øjnene,” fortæller Jette Kolding Kristensen, klinisk professor ved Center for Almen Medicin, Aalborg Universitet.

Projektet vil belyse oplevelser og holdninger til at bruge kunstig intelligens hos personale og patienter. Studiet skal også vise, hvor troværdigt resultatet af en sådan øjenundersøgelse. De økonomiske konsekvenser vil også blive evalueret.

Forventningen er, at projektet kan bidrage til, at flere personer med type 2 diabetes bliver screenet for øjensygdommen, så det bidrager til en tidlig opsporing af diabetisk øjensygdom.