DK / EN

ENERGIFORSKNING

Kunstig intelligens og lagring af CO2

Globale klimaændringer, og katastrofer relateret dertil, er forbundet med en øget udledning og koncentration af CO2 i atmosfæren. For nyligt blev langtidslagring af CO2 i dybe underjordiske geologiske formationer en mulighed for at reducere denne drivhusgas.

”Jeg har i min kandidatafhandling undersøgt en innovativ teknik til at lette processen med CO2-lagring. Denne proces er afhængig af mange usikkerheder, eksempelvis gas-migration i de porøse formationer. Det kræver nøjagtig overvågning at forhindre gaslækage af den injicerede CO2. Anvendelse af automatiseret læring, en form for kunstig intelligens, har jeg brugt i udviklingen af et program, der kan forudsige mætning af CO2 i lagringsformation(er),” fortæller Michal Stepien, DTU.

Han vandt tredjepræmien i Vissing Fondens Energipris 2022 for sin afhandling.

Resultatet af hans afhandling kan bruges som et værktøj i realtidsovervågning, hvilket gør det lettere at tage hurtige og sikre beslutninger i langsigtet CO2-lagring.