DK / EN

LÆGEVIDENSKABELIG FORSKNING

Kræft i æggestokkene

Omkring 500 kvinder i Danmark diagnosticeres hvert år med æggestokkekræft, og med en overlevelsesrate på 40 pct. efter fem år er det denne form for underlivskræft, der har den højeste dødelighed. 20 pct. af tilfældene af æggestokkekræft skyldes arvelig disponering grundet gen-mutationer (HBOC). Disse mutationer giver en stærkt forøget risiko for at udvikle æggestokkekræft.

Disse kvinder tilbydes regelmæssig screening, der involverer kontrol med ultralydsscanning af æggestokkene og en blodprøve, og de fleste kvinder bliver rådet til forebyggende operation med fjernelse af æggestokke og æggeledere, jo tidligere jo mere alvorlig en mutation, de har. Dette er en særdeles indgribende behandling, der medfører for tidlig overgangsalder, infertilitet, risiko for seksuelle forstyrrelser samt negative psykologiske og psykosociale konsekvenser af som ung kvinde ikke at kunne få børn og være blevet ”gammel” før tid på grund af overgangsalder.

Det er derfor afgørende, at beslutningen om operation eller fortsat screening hviler på en sikker risikovurdering for den enkelte kvinde. Målrettet genetisk diagnostik er blevet tilgængelig, hvilket vil kunne benyttes til at optimere og forbedre diagnostik, risikostratificering og dermed behandlingen af kvinderne.

”Med støtte fra Vissing Fonden kan vi færdiggøre vores forskningsprojekt om æggestokkekræft samt få offentliggjort vores data i ansete tidsskrifter og få resultaterne fra projektet præsenteret på internationale konferencer,” fortæller læge Julie Isabelle Plougmann Gislinge, Gynækologisk afdeling, Herlev Hospital.