DK / EN

LÆGEVIDENSKABELIG FORSKNING

Komplikationer efter kræftbehandling

Ved behandling af sarkomer (knogle- og bløddelskræft) er omfattende kirurgi nødvendig, hvis patienterne skal helbredes. Desværre oplever op mod 12% af disse patienter komplikationer efter operation. Problemet er typisk forsinket sår- og knogleheling samt infektion.

Når sarkomet er fjernet, bliver vævet rekonstrueret ved hjælp af plastikkirurgi, hvor bløddelsvæv (en lap) flyttes fra ét rask sted på kroppen til det område, hvor sarkomet er fjernet. Lappen kan bestå af en muskel eller af hud med underliggende strukturer og blodkar. Lappen bliver placeret, hvor kræften er fjernet og danner en barriere mod bakterier og dermed en beskyttelse mod infektioner. Desuden sørger lappens blodforsyning for at tilføre ilt, næringsstoffer, immunceller og medicin (fx antibiotika) til operationsområdet.

Det er stadig omdiskuteret, hvad der sker i inter-fasen mellem bløddelslappen og området, hvor sarkomet blev fjernet – og om det er muskellappen eller hudlappen, der er bedst.

”Vissing Fonden støtter et forskningsprojekt, hvor vi vil udvikle en klinisk relevant dyremodel. Det sker med henblik på at undersøge mikromiljøet under henholdsvis hud- og muskellapper. Vi vil bl.a. undersøge iltning, tilstedeværelse af proteiner samt andre stoffer, der er relevante for heling af væv samt antibiotika koncentrationen. Perspektivet er at forbedre den nuværende kirurgiske behandling for patienter med sarkom, så vi forhåbentlig kan undgå eller reducere komplikationerne – uden at det forringer patientoverlevelsen,” fortæller Maiken Stilling, Professor, overlæge, ph.d., Ortopædisk Forskningslaboratorium, Aarhus Universitetshospital.