DK / EN

ENERGIFORSKNING

Klima og bilpark

”Jeg har i mit speciale udviklet matematiske modeller til at optimere sammensætningen af leasede el- og benzinbiler i Syddjurs Kommune for at minimere CO2-udledning og omkostninger,” fortæller Anne Katrine Tinggaard, som har skrevet sit kandidatspeciale fra Department of Mathematics, Aarhus Universitet.

Hendes løsningsmetode tog udgangspunkt i GPS-data fra lokationer i Syddjurs Kommune. Hun tog bl.a. højde for efterspørgslen på hver lokation time for time, elbilernes ladekapacitet og leasingaftalernes bestemmelser.

I afhandlingen redegjorde hun for en optimal sammensætning af biler på kommunens lokationer på baggrund af efterspørgsel og de leasingaftaler, der var.

“Jeg har desuden inddraget forskellige fremtidsscenarier for udviklingen af benzin- og elpriser. På baggrund af analysen fandt jeg løsninger, der konkret kunne reducere omkostninger og CO2-udledning og samtidig var robuste overfor forskellige fremtidsscenarier,” fortæller Anne Katrine Tinggaard.

Effekten af at tillade Syddjurs Kommune at omfordele køretøjer fra deres faste lokationer blev også undersøgt. Anne Katrine Tinggaard fandt, at kommunen kunne nedbringe det samlede antal biler betydeligt, og samtidig reducere CO2-udledning og omkostninger, ved at omflytte bilerne i kommunen to
gange årligt.

Resultaterne i specialet er relevante, fordi løsningerne kan have en stor effekt og er nemme at implementere. Løsningsmetoderne har desuden stort potentiale i forbindelse med at fremme den grønne omstilling i landets kommuner på en økonomisk forsvarlig måde.