DK / EN

LÆGEVIDENSKABELIG FORSKNING

Hyppig måling af blodsukker

I Danmark og udlandet har 15-20% af indlagte patienter diabetes. Håndteringen af diabetes kan være vanskelig, når der især er fokus på den sygdom, patienten primært er indlagt for.

”Resultatet er ofte et for højt eller lavt blodsukker med bl.a. øget dødelighed og indlæggelsestid til følge. En ny tilgang til håndtering af diabetes hos indlagte patienter er derfor nødvendig,” forklarer Mikkel Thor Olsen, Læge og Ph.d.-studerende på Nordsjællands Hospital, Endokrinologisk og Nefrologisk Afdeling.

Sammen med kolleger vil han undersøge, om tæt blodsukkermonitorering hvert 5. minut med teknologien kontinuerlig glukose monitorering (CGM) og et diabetes-udrykningsteam (bestående af uddannede diabetes sygeplejersker) resulterer i bedre diabetesbehandlingen hos indlagte patienter med type 2 diabetes, sammenlignet med standard blodsukker-fingerpriksmålinger foretaget 3-5 gange dagligt.

”Støtten fra Vissing Fonden gør det muligt at undersøger dette. Der findes ingen studier nu. Vores studie har potentiale til at optimere patientens prognose, reducere indlæggelsestiden, udnytte sundhedsressourcer bedre samt være tidsbesparende for sundhedspersonale,” siger Mikkel Thor Olsen.