DK / EN

LÆGEVIDENSKABELIG FORSKNING

Hudkræft – sammenligning af avancerede scannere til dianostik og valg af optimal behandling

Hudkræft er den hyppigste kræftform, og antallet af patienter stiger årligt. Hudlæger vurderer dagligt mange hudforandringer i jagten på hudkræft, men spildtiden er betydelig, da mange hudforandringer kan ligne hudkræft – uden at være det.

”Vissing Fonden støtter et klinisk forsøg, som sammenligner fire forskellige avancerede hudscannere, der gør hudlæger i stand til at vælge en optimal behandling, som er baseret på størrelse, dybde og scanningsdetaljer. Desuden på celletyper og blodgennemstrømning,” fortæller overlæge og forsker Mette Mogensen fra Hudafdelingen, Bispebjerg Hospital.

Målet er at kunne give en endnu mere præcis og hurtigere diagnostik af hudkræft og fremme korrekt valg af effektiv behandling. Kunstig intelligens bruges til at tolke scanninger. Det skal undersøges, om kunstig intelligens kan bidrage positivt til udredning af hudkræft patienter.

Det er første gang i Europa, at alle scannere kombineres i én og samme undersøgelse. Det er samtidig første gang, at patienter i Danmark tilbydes fotoakustisk scanning, som så at sige lytter til huden. Ved hjælp af varmen fra laserlys udløses en trykbølge under huden, som dette helt nyudviklede ultralydsudstyr kan opfange.