DK / EN

LÆGEVIDENSKABELIG FORSKNING

Højrisiko brystkræft

FAPILOUS studiet fokuserer på at afprøve en mere nøjagtig metode til at vurdere kræftens udbredelse hos kvinder diagnosticeret med højrisiko brystkræft.

”Vi planlægger at anvende en innovativ scanningsteknologi, FAPI-PET/CT, for at undersøge, om den kan give os mere præcise data sammenlignet med eksisterende metoder. Vores mål er at styrke lægernes beslutningstagning i forhold til behandlingsmuligheder og minimere behovet for unødvendige og omfattende indgreb for patienterne,” fortæller Malene Grubbe Hildebrandt, Klinisk professor og forskningsleder fra Odense Universitetshospital, Nuklearmedicinsk Afdeling.