DK / EN

LÆGEVIDENSKABELIG FORSKNING

Grøn stær – tørre øjne som bivirkning til øjendråber

I forskningsprojektet, støttet af Vissing Fonden, bliver det undersøgt, hvordan øjets bægerceller påvirkes, når de udsættes for konserveringsfrie øjendråber til behandling af grøn stær. Grøn stær er en alvorlig øjensygdom, som ubehandlet fører til blindhed.

”Vi vil undersøge, hvordan de konserveringsfrie øjendråber påvirker bægercellernes overlevelse samt cellernes produktion af proteinet mucin. Mucin er en vigtig komponent i øjets tårefilm og beskytter mod udtørring af øjnene,” forklarer Josefine Clement Freiberg, medicinstuderende, Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi på Københavns Universitet.

En stor del af patienterne med grøn stær oplever bivirkninger i form af netop tørre øjne. Dette kan være meget generende og føre til, at patienterne stopper behandlingen og deres sygdom forværres.

De kemiske og fysiske egenskaber af selve øjendråberne undersøges også.

Aktuelt er der sparsom viden om, hvordan øjendråberne påvirker bægerceller, tårefilmen og øjets overflade. Derfor er dette studie afgørende for i fremtiden bedre at kunne rådgive patienter og øjenlæger i valget af øjendråber med henblik på at minimere bivirkninger, øge livskvaliteten, sikre at sygdommen er velbehandlet samt forebygge synstab og blindhed hos patienter med grøn stær.