DK / EN

ENERGIFORSKNING

Grøn brint og CO2-reduktion

Nordic Hydrogen er en opstartsvirksomhed, der arbejder på at bruge grøn brint til at reducere CO2-udledningen på. Visionen er at skabe en bæredygtig industri samtidig med at det er muligt at opretholde den nuværende livsstil og tage hånd om klimaet.

Nordic Hydrogen arbejder på at flytte produktionen af grøn brint ud på havet. Det sker ved hjælp af elektrolyse. Elektrolyse virker ved, at man splitter vand til atomer ved hjælp af elektricitet.

Resultatet er to gasser: ilt og brint. Brinten er værdifuld, og den kan gemmes til senere brug som et bæredygtigt alternativ til den brint, vi bruger i dag. Eller den kan bruges som en metode til at lagre energi.

I den forbindelse er Nordic Hydrogen i gang med at udvikle en ny metode til at bygge et elektrolyseanlæg op. Det skal gøre det muligt at flytte denne type anlæg ud på havet, hvor der er meget grøn elektricitet til rådighed.

”Takket være Vissing Fondens støtte kan vi etablere et komplet testområde til test, produktion og prototype-udvikling. I løbet af det næste år skal vi færdigudvikle og producere vores 20 kW prototype,” fortæller Sarah Groot Shapel, der er CEO og medstifter af Nordic Hydrogen.

Hun fortsætter: ”Prototypen skal bruges til test og demonstration af vores teknologi samt danner basis for, at vi kan udvikle et større anlæg i MW-størrelsen. Fremover skal vi bruge faciliteterne til test, udvikling og produktion af vores anlæg. Det kan for eksempel være test af nye materialer eller videreudvikling af nogle af vores kernekoncepter.”