DK / EN

BØRN OG UNGE MED VANSKELIGE VILKÅR

Gode sommerferieoplevelser

Kirkernes Integrations Tjeneste er en landsdækkende organisation, der arbejder med integration af flygtninge og nydanskere i det danske samfund gennem mødesteder fordelt over hele landet.

Formålet med et projekt, som skal give gode sommerferieoplevelser til udsatte flygtninge og nydanske familier, er at bekæmpe ensomhed og eksklusion af børn og unge i alderen 0 – 18 år. Det sker ved at gennemføre sommerudflugter og sommerlejre, som ca. 500 frivillige søger for at planlægge og udføre.

”Vi forventer at nå ud til ca. 2500 børn, unge og deres forældre gennem ca. 2000 udflugter og 1000 lejre. Vi forudser, at projektet vil give hele børnefamilien gode sommerminder, som vil modvirke ensomhed og hjælpe børnene med at føle sig inkluderet i klassens fællesskab, når der efter ferien snakkes om, hvad man har lavet i sommerferien. Derudover forventer vi at styrke familiernes integration i det danske samfund ved at give dem mulighed for at danne netværk og relationer på de sommerlejre og sommeraktiviteter, de deltager i,” fortæller Ruben Holmgreen Falk, generalsekretær i Kirkernes Integrations Tjeneste, KIT.

”Vissing Fondens støtte gør en betydelig forskel, fordi vi er en mindre landsdækkende civilsamfundsorganisation, som hvert år gør vores bedste for at møde et voksende behov blandt de ca. 10.000 nydanskere, vi er i berøring med gennem lokale mødesteder. Der findes mange udsatte familier, der hver sommer mangler midlerne til at give deres børn mindeværdige sommeroplevelser på lige fod med andre børn,” siger Ruben Holmgreen Falk.