DK / EN

LÆGEVIDENSKABELIG FORSKNING

Forskning i tyk- og endetarmskræft

I Danmark er tyk- og endetarmskræft den næsthyppigste dødsårsag inden for kræftformer. I 2014 blev der indført et nationalt screeningsprogram, der har nedsat dødeligheden af kræftformen. Det er et helt centralt succeskriterium, hvor hyppigt forstadier til kræft opdages og fjernes via en kikkertundersøgelse (koloskopi). Jo flere forstadier, der opdages og fjernes, jo færre patienter dør af kræft.

Desværre bliver alle patienter ikke udrenset lige godt inden undersøgelsen, og det er estimeret at 42% af alle forstadier til kræft, der overses, skyldes manglende udrensning. Samtidig er der heller ikke et tilstrækkeligt objektivt mål for, hvor godt udrensningen er gennemført.

”Vi vil, ved hjælp af støtte fra Vissing Fonden, udvikle Copenhagen Automatic Bowel Preparation Score (CA-BoPS). Det vil ske på baggrund af en eksisterende database på 2000 koloskopioptagelser,” fortæller læge og ph.d. studerende,

Kristoffer Mazanti Cold, Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation (CAMES), Rigshospitalet.

CA-BoPS vil være en algoritme, som skal baseres på kunstig intelligens. Til at træne algoritmen til at kunne score udrensningen af tarmen, vil forskerne træne den baseret på videooptagelser og ekspertvurderinger. Det sker på baggrund af Boston Bowel Preparation Score, som er en subjektiv score, der allerede eksisterer.

”På den måde kan vi lave en automatisk score, der ikke er afhængig af operatøren. Det skal kunne bruges som et støtteværktøj for, hvornår patienten skal have udført sin næste koloskopi samt vurdere forskellige udrensningsmetoder,” fortæller Kristoffer Mazanti Cold.