DK / EN

LÆGEVIDENSKABELIG FORSKNING

Forskning i lymfekræft

Aggressiv storcellet B-celle lymfekræft omfatter bl.a. diffust storcellet B-celle lymfekræft, som er den hyppigste form for lymfekræft med ca. 450 tilfælde om året i Danmark. Det er en meget aggressiv sygdom, som uden behandling er dødelig, men med immun-kemoterapi helbredes ca. 65% af patienterne. På kontrolskanninger kan det være vanskeligt at afgøre, hvorvidt der er tegn på aktiv lymfekræftsygdom, og desværre vil 30-40% opleve tilbagefald.

Der mangler en følsom og lettilgængelig metode til at påvise minimal restsygdom og tilbagefald på et tidligere tidspunkt. Vissing Fondens støtte medfinansierer et projekt forankret på Odense Universitetshospital.

Projektets formål er at undersøge, om den avancerede molekylærbiologisk metode ved navn Next Generation Sequencing kan: 1 optimeres til at måle cirkulerende lymfekræftarvemateriale i blodet. og 2: Og hvis ja, kan man så påvise – på baggrund af genetiske forandringer i lymfekræftens arvemateriale, som en form for ”personligt genetisk aftryk” i blodet – minimal restsygdom og tilbagefald tidligere?

”Projektet kan bidrage med værdifuld viden og være det første vigtige skridt på vejen til kunne tilbyde patienter med aggressiv storcellet B-celle lymfekræft en større diagnostisk sikkerhed samt bedre og mere individualiseret behandling, monitorering og opfølgning af deres lymfekræftsygdom. Det kan ske gennem en simpel og minimalt invasiv blodprøvetagning. Ultimativt kan det forhåbentlig være med til at forbedre patienternes overlevelse, ” fortæller Gayaththri Vimalathas, 1. reservelæge, afdeling for Klinisk Patologi, Odense Universitetshospital.